Jótékonysági bál

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2018. január 27-én is szeretnénk megrendezni a Fabriczius József Általános Iskola jótékonysági bálját. Ezen rendezvény bevételéből az iskola informatikai fejlesztését folytatnánk. A két épületegyüttesben több mint 1600 diák oktatása zajlik, ami nem kis kihívás elé állítja az iskolát, hogy biztosítani tudja a mai kornak megfelelő informatikai képzést, valamint oktatási célokra, és a délutáni szabadidős tevékenységhez is adott esetben rendelkezésre álljanak megfelelő informatikai eszközök.

2016-ban a város támogatást nyújtott az alapítvány részére 10 MFt-os nagyságrendben, amelyből 10 okostábla került beszerzésre és felszerelésre a Fő úti épületben. Majd ezen év októberétől 19 új számítógépet  helyeztünk üzembe, mellyel egy komplett számítástechnikai termet újítottunk meg a báli bevételekből. A régi gépeket pedig áthelyeztük az alsó tagozatra, ahol még katódsugárcsöves monitorokon folyik az oktatás, már már elavulóban lévő gépeken. Sajnos a Mézesvölgyi épületben nincs informatikai hálózat, így ennek megvalósításáig itt csak projektorok, laptopok beszerzésével tudjuk segíteni az oktatási- és délutáni szabadidős munkát. De reméljük, hogy ezen fejlesztésre hamarosan sor kerül és akkor nincs akadálya annak, hogy támogatóinktól kapott bevételekből itt is újabb eszközbeszerzéseket hajtsunk végre.

Kedves Szülő, Támogatóink!

Több módon támogathatják alapítványunkat:

  • eljönnek a jótékonysági rendezvényre, tehát jegyvásárlással támogatnak;
  • pártoló jegyet vásárolnak, és nem vesznek részt a bálon, valamint
  • adójuk 1%át felajánlják közalapítványunk részére (ha nem nekünk, akkor bármely közalapítvány szívesen fogadja felajánlásukat, higgyék el jó helyre kerül!);
  • támogotatási szerződés keretében átutalás érkezik alapítványunk bankszámlájára, ahol megjelölhetik akár, hogy milyen célra fordíthatjuk támogatásukat;

Fabriczius Alapítvány