Alapítvány

A Fabriczius Alapítvány megalakulása óta támogatja a Fabriczius József Általános Iskolában folyó oktató és nevelő munka minőségének emelését, a tanulók jutalmazását, valamint a tanórán kívüli közösségi programok lebonyolítását.

Kuratóriumunk évente kétszer ülésezik és bírálja el a benyújtott támogatási pályázatokat.

Alapítványunk minden tanév végén megjutalmazza a kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeket elérő diákokat. Az általános iskola nyolc éve során legkimagasló teljesítményt nyújtó 8. osztályos diákunkat pedig Fabriczius Díjban részesítjük.

Kérjük Önöket, hogy ha lehetőségük engedi, támogassák Alapítványunkat.

A Fabriczius Alapítvány számlaszáma:

66000011-11031291

Ha személyi jövedelemadójuk 1 % -ával támogatni kívánják alapítványunkat, akkor Rendelkező nyilatkozatukat az alábbiak szerint szíveskedjenek kitölteni:

a kedvezményezett adószáma: 18660520-1-13

a kedvezményezett neve: Fabriczius Alapítvány

Alapítványunk elérhetősége: nemethgyorgyi56@gmail.com . Ezen az e-mail címen szívesen nyújtunk tájékoztatást az Alapítvánnyal kapcsolatos kérdésekben, és köszönettel fogadjuk esetleges egyéb felajánlásaikat is!